20 NİSAN 2019

SALON A

OTURUM BAŞKANI / KONUŞMACI

08:30-08:45 AÇILIŞ
08:45-09:45 PERİFERİK ARTER HASTALIĞINDA GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları   Akın Levent, Levent Oğuzkurt
08:45-09:00 Aortoilyak/ilyak oklüzyonlarda endovasküler rekanalizasyon  Koray Akkan
09:00-09:15 Femoropopliteal rekanalizasyonda farklı seçenekler  Uğur Özkan
09:15-09:30 Rekanalizasyon sonuçlarını nasıl değerlendirmeliyiz?  Yiğit Göktay
09:30-09:45 Diyabetik ayak ülserine yaklaşım nasıl olmalıdır?  
09:45-10:25 KAHVE MOLASI  
10:25-11:20 GÜNCEL KONULAR   
Oturum Başkanları  Baki Hekimoğlu, Timur Sindel
10:25-10:35 Spinal stenozda perkütan tedavi  Eren Erdem
10:35-10:45 Dalak kistlerinde perkütan tedavi  Aysun Erbahçeci
10:45-10:55 Portal ven embolizasyonu  Halil Bozkaya
10:55-11:05 Guatr tedavisinde embolizasyo  Saim Yılmaz
11:05-11:20 Aperto drug eluting balloons in hemodialysis fistula  Matteo Totzi
11:20-11:35 KAHVE MOLASI
11:35-12:05 UYDU SEMPOZYUMU
12:05-13:35 ÖĞLE YEMEĞİ
13:35-14:20 OLGULARLA ÖĞRENELİM: NÖROVASKÜLER GR’DE SIRADIŞI DURUMLAR
Oturum Başkanları  Işıl Saatçi, Naci Koçer
13:35-13:45 Nöro-GR’de sıradışı olgu deneyimleri-1  Çağatay Andiç
13:45-13:55 Nöro-GR’de sıradışı olgu deneyimleri-2  Feyyaz Baltacıoğlu
13:55-14:05 Nöro-GR’de sıradışı olgular: Ustadan öğrenelim-1  Civan Işlak
14:05-14:20 Nöro-GR’de sıradışı olgular: Ustadan öğrenelim-2  Saruhan Çekirge
14:20-14:50 KAHVE MOLASI
14:50-15:20 UYDU SEMPOZYUMU
15:20-15:50 KAHVE MOLASI
15:50-16:50 AKUT İSKEMİK İNME EVT’DE GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları  Hüseyin Akan, Özkan Ünal
15:50-16:05 Akut iskemik inme EVT’de kanıta dayalı güncel durum  Osman Kızılkılıç
16:05-16:20 Akut iskemik inme EVT’de hasta seçimi için görüntüleme  Murat Velioğlu
16:20-16:35 Akut iskemik inme EVT’de teknik algoritma  Hakan Selçuk
16:35-16:50 Clot science  Reza Danyali
16:50-17:05 KAHVE MOLASI  
17:05-19:05 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU – 1: SIRADIŞI DURUMLAR..!, SIRADIŞI ÇÖZÜMLER..?  
Oturum Başkanları Devrim Akıncı

SALON B

 OTURUM BAŞKANI / KONUŞMACI
09:00-10:00 GR TEKNİSYEN/HEMŞİRE OTURUMU 1
Oturum Başkanı Ümit Belet
10:00-10:15 KAHVE MOLASI  
10:15-11:15 OLGULARLA ÖĞRENELİM (VİDEOLU): NON-VASKÜLER GİRİŞİMSEL İŞLEMLER  
Oturum Başkanları Nevzat Özcan, Yurtkuran Sadıkoğlu
10:15-10:30 Karaciğerde lokal ablasyon Adem Uçar
10:30-10:45 Parapnömonik efüzyon drenajı Emre Ünal
10:45-11:00 Malign biliyer obstrüksiyon Cengiz Erol
11:00-11:15 Perkütan kist hidatik tedavisi  Suat Eren
11:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ  
13:30-14:30 GR TEKNİSYEN/HEMŞİRE OTURUMU 2  
Oturum Başkanı  Osman Koç
14:30-15:30 KAHVE MOLASI  
15:30-16:40 NASIL YAPIYORUM – KISA BAŞLIKLAR
Oturum Başkanları Umman Sanlıdilek, Erol Aksungur
15:30-15:37 Transhepatik/transkaval diyaliz kateteri  Kamil Gürel
15:37-15:44 Perkütan böbrek kisti tedavisi  Tamer Kaya
15:44-15:51 Hidrosalpinkste skleroterapi  Türkmen Çiftçi
15:51-15:58 Variste skleroterapi  Gonca Eldem
15:58-16:05 Perkütan TIPS  Fatih Boyvat
16:05-16:12 Perkütan glomus tümörü embolizasyonu  Erol Akgül
16:12-16:19 Endovasküler işlemlerde femoral ve siyatik sinir blokları  Süleyman Bakdık
16:19-16:26 Biyopsi traktı kapatılması  Özgür Kılıçkesmez
16:26-16:33 Popliteal arter tuzak sendromunda perkütan tedavi  Sinan Şahin
16:33 – 16:40 Psödoanevrizma kapatılması  Alaaddin Nayman

 

21 NİSAN 2019

21 NİSAN 2019

MEETING ROOM A

MODERATOR / SPEAKER

07:30-08:15 INDUSTRY BREAKFAST SYMPOSIUM-TBD
08:15-08:30 COFFEE BREAK / EXHIBITION
08:30-10:10 AORTIC INTERVENTIONS
Moderators Furuzan Numan, Saher Sabri
08:30-08:40 Essentials of EVAR (patient selection, graft selection, case preparation and performance) John Angle
08:40-08:50 Complex EVAR (angulated, short necks, iliofemoral challenges, aortoiliac aneurysms) Murat Canyigit
08:50-09:00 Essentials of TEVAR (patient selection, graft selection, case preparation and performance) Furuzan Numan
09:00-09:10 Complex TEVAR (subclavian coverage, celiac coverage, ruptures, trauma) Yigit Goktay
09:10-09:20 Endovascular management of aortic ruptures  Parag Patel
09:20-09:30 Management of acute symptomatic type B dissections
09:30-09:40 Endovascular management of thoraco-abdominal aneurysms
09:40-09:50 Complex iliac aneurysms: Preservation of internal iliacs  Saher Sabri
09:50-10:00 Endoleak management in custom repaired thoracoabdominal aneurysms   Cenk Turba
10:00-10:10 Aortic interventions Q and A  
10:10-10:25 COFFEE BREAK / EXHIBITION
10:25-12:25 ONCOLOGIC INTERVENTIONS PART 1
Moderators Charles Ray, Riad Salem
10:25-10:35 Current staging / treatment algorithms for HCC Charles Ray
10:35-10:45 Radioembolization: Basics, patient selection, dosimetry, anatomical considerations Bora Peynircioglu
10:45-10:55 Radioembolization for HCC Riad Salem
10:55-11:05 Chemoembolization (c-TACE-DEB TACE) for HCC Philip Parreira
11:05-11:15 Debate: Y90 for CRC first line resin vs second line glass spheres Riad Salem, Daniel Sze
11:15-11:25 HCC ablation Sarah White
11:25-11:35 HCC combination TACE and ablation  Laura Findeiss
11:35-11:45 HCC surgery-transplant  Osman Abbasoglu
11:45-11:55 Debate: Selective RE vs ablation for solitary HCC Laura Findeiss, Charles Ray
11:55-12:05 HCC Case 1 – M&M tumor board panel Charles Ray, Riad Salem,
Sarah White, Philip Parreira
12:05-12:15 HCC Case 2 – Tumor board panel  Charles Ray, Riad Salem,
Sarah White, Philip Parreira
12:15-12:25 Oncologic interventions part 1 Q and A
12:25-12:40 COFFEE BREAK / EXHIBITION
12:40-13:40 INDUSTRY LUNCH SYMPOSIUM – TBD
 13:40-13:55 COFFEE BREAK / EXHIBITION
 13:55-15:55 VENOUS INTERVENTIONS
Moderators John Kaufman, Levent Oguzkurt, Alan Matsumoto
13:55-14:05 Acute Ilio-caval DVT Management In 2019  Aytac Gulcu
 14:05-14:15 Massive and submassive PE: What to do when? Akhilesh Sista
 14:15-14:25 Vena cava filter placement and outcomes Keith Sterling
14:25-14:35 Getting filters out – the good, the bad, and the ugly John Kaufman
 14:35-14:45 Interventions for chronic iliofemoral DVT Keith Sterling
14:45-14:55 Venous ablation for reflux Levent Oguzkurt
14:55-15:05 Pelvic congestion: How to manage? Lindsay Machan
 14:05-15:15 Venous compression syndromes Lindsay Machan
 15:15-15:25 IVC/SVC reconstruction John Kaufman
 15:25-15:35 Mechanical thrombectomy options in acute DVT/PE Akhilesh Sista
 15:35-15:45 Percutaneous AV fistula creation Sanjay Misra
15:45-15:55 Venous interventions Q and A  
15:55 – 16:10 COFFEE BREAK / EXHIBITION
16:10-17:30 ABDOMINAL INTERVENTIONS
Moderators Orhan Ozkan, John Angle,
Erhan Ilgit
16:10-16:18 Gastrostomy and gastrojejunostomy tubes how to and complication management  Brian Funaki
16:18-16:26 Jejunostomy tubes-percutaneous technique Ahmed Kamel
16:26-16:34 Percutaneous management of benign biliary strictures Devrim Akinci
16:34-16:42 Complex biliary interventions- bilateral disease-Klatskin’s tumor-stents  John Angle
16:42-16:50 Covered stent vs bare stent in biliary strictures  Wael Saad
16:50-16:58 Ecchinococal cyst management Okan Akhan
16:58-17:06 Percutaneous peritoneal dialysis access placement Ahmed Kamel
17:06-17:14 Biliary complications of liver transplant and its management Ramazan Kutlu
17:14-17:22 Gastroduodenal and colonic stenting: when and how Bahri Ustunsoz
17:22-17:30 Abdominal interventions: Q and A

MEETING ROOM B

MODERATOR / SPEAKER

07:30-08:15 INDUSTRY BREAKFAST SYMPOSIUM-TBD
08:15-08:30 COFFEE BREAK / EXHIBITION
08:30-09:30 CASE BASED SESSION: REVIEW of ABLATION DEVICES and TECHNIQUES: TIPS and TRICKS
Moderators Brian Funaki, Okan Akhan, Raj Narayanan
08:30-08:45 RFA and MWA  Fred Lee
08:45-09:00 Cryoablation: When preferred over other modalities? Janice Newsome
09:00-09:15 IRE: Current evidence and what is next? Raj Narayanan
09:15-09:30 HIFU: Current applications and future expectations Alan Matsumoto
09:30-10:30 COFFEE BREAK / EXHIBITION 
10:30-11:30  EXTREME CASES and COMPLICATIONS
Moderators Fred Lee
10:30-10:45 Transthoracic biopsy Fred Lee
10:45-11:00 Abdominal biopsy Ahmed Kamel
11:00-11:15 Challenging drainages Brian Funaki
11:15-11:30 Ablation M&M Janice Newsome
11:30-12:00 COFFEE BREAK/EXHIBITION
12:00-13:00 INDUSTRY LUNCH SYMPOSIUM – TBD 
13:00-13:15 COFFEE BREAK/EXHIBITION   
13:15-14:45 PROSTATE INTERVENTIONS  
Moderators Jafar Golzarian, Bora Peynircioglu
13:15-13:30 Proper patient selection and basics of BPH embolization Jafar Golzarian
13:30-13:45 Prostate artery: anatomical considerations Marc Sapoval
13:45-14:00 Complex BPH embolization Bora Peynircioglu
14:00-14:15 Future directions in prostate embolization Jafar Golzarian
14:15-14:30 Prostate targeted biopsy: tips, tricks and controversies Jurgen Futterer
14:30-14:45 Focal therapy in prostate cancer Jurgen Futterer
14:45-15:00 COFFEE BREAK/EXHIBITION
15:00-16:00 MEET THE EXPERTS – INTERVENTIONAL ONCOLOGY
William Rilling, Yasuaki Arai, Sarah White, Raj Narayanan
Complex Case 1 Sarah White
Complex Case 2 William Rilling
Complex Case 3 Yasuaki Arai
Complex Case 4 Raj Narayanan
16:00-16:15 COFFEE BREAK/EXHIBITION
16:15-17:15 CASE BASED SESSION (VIDEO PRESENTATIONS): EMBOLIC AGENTS
Moderators Yasuaki Arai, William Rilling, Olcay Cizmeli
 16:15-16:30  Plugs Marc Sapoval
16:30-16:45 Coils and other agents Alan Matsumoto
16:45-17:00 Liquid embolics Yasuaki Arai
17:00-17:15 Future technologies in embolization William Rilling
WORKSHOP ROOM 1 
 17:45-18:45 HANDS ON WORKSHOP BY INDUSTRY 
Closure devices
 WORKSHOP ROOM 1 
17:45-18:45 HANDS ON WORKSHOP BY INDUSTRY 
Plugs and coils

 

22 NİSAN 2019

22 NİSAN 2019

MEETING ROOM A

MODERATOR / SPEAKER

07:30-08:15 INDUSTRY BREAKFAST SYMPOSIUM-TBD
08:15-08:30 COFFEE BREAK / EXHIBITION
08:30-10:20 PERIPHERAL ARTERIAL INTERVENTIONS
Moderators James Benenati, Burcak Gumus, Sanjay Misra
08:30-08:40 Visceral arterial interventions Alan Matsumoto
08:40-08:50 Aortic arch branch (Innominate, left carotid and left subclavian) interventions Cagin Senturk
08:50-09:00 Carotid artery interventions Cagin Senturk
09:00-09:10 Aorto-iliac interventions Parag Patel
09:10-09:20 Femoro-popliteal interventions  Levent Oguzkurt
09:20-09:30 Tibio-pedal interventions Burcak Gumus
09:30-09:40 Alternative arterial access options in critical limb ischemia Parag Patel
09:40-09:50 Multi-segment complex disease in critical limb ischemia Sanjay Misra
09:50-10:00 Acute limb ischemia: thrombolysis and underlying disease management John Angle
10:00-10:10 Acute limb ischemia-mechanical thrombectomy and beyond James Benenati
10:10-10:20 Peripheral arterial interventions Q and A  
10:20-10:35 COFFEE BREAK / EXHIBITION
10:35-12:30 NON-ONCOLOGIC EMBOLOTHERAPY
Moderators Jafar Golzarian, Marc Sapoval,
Sadik Bilgic
10:35-10:45 Geniculate artery embolization Jafar Golzarian
10:45-10:55 Uterine fibroid embolization: technical tips Maureen Kohi
10:55-11:05 Prostate embolization for BPH: update Marc Sapoval
11:05-11:15 Bariatric embolization: new horizon? Fahrettin Kucukay
11:15-11:25 Arteriovenous malformations: what materials, when? John Kaufman
11:25-11:35 Pelvic congestion syndrome: technical tips Barbaros Cil
11:35-11:45 BRTO/PARTO/CARTO: how to choose? Wael Saad
11:45-11:55 Prophylactic embolization for GI bleed: evidence and when? Cengiz Erol
11:55-12:05 Splenic trauma: proximal or distal embolization and how? Bahri Ustunsoz
12:05-12:15 Visceral aneurysms/pseudoaneurysms: technical options Jafar Golzarian
12:15-12:25 Type 2 endoleaks: when and how? Lindsay Machan
12:25-12:30 Non-oncologic embolotherapy: Q and A
12:30-12:45 COFFEE BREAK/EXHIBITION
12:45-13:45 INDUSTRY LUNCH SYMPOSIUM – TBD
13:45-14:00 COFFEE BREAK/EXHIBITION
14:00-15:25 ONCOLOGIC INTERVENTIONS PART 2
Moderators Charles Ray, William Rilling,
Okan Akhan
14:00-14:10 CRLM: ablation Philippe Parreira
14:10-14:20 CRLM: resection Osman Abbasoglu
14:20-14:30 CRLM: intraarterial therapies Yasuaki Arai
14:30-14:40 Colorectal lung metastases: ablation Saim Yilmaz
14:40-14:50 Neuroendocrine liver mets: local treatments Maureen Kohi
14:50-15:00 Local therapies in cholangiocarcinoma William Rilling
15:00-15:10 IRE in liver and pancreas Raj Narayanan
15:10-15:20 Complications of liver ablation and how to manage
15:20-15:25 Oncologic interventions part 2: Q and A
15:25-15:40  COFFEE BREAK/EXHIBITION 
15:40-17:30  PORTAL VENOUS INTERVENTIONS 
Moderators Maureen Kohi, Wael Saad, Daniel Sze
15:40-15:50 TIPS shunt placement: basics, techniques and tools Umut Ozyer
15:50-16:00 Advanced TIPS techniques and percutaneous mesocaval shunts Bulent Arslan
16:00-16:10 TIPS reinterventions: thrombolysis, recanalization, reduction Fatih Boyvat
16:10-16:20 BRTO: indications, contraindications, technique Orhan Ozkan
16:20-16:30 TIPS in occlusive portal venous system: when is it indicated and how? Riad Salem
16:30-16:40 Ectopic varix/shunt management in portal hypertension Daniel Sze
16:40-16:50 Management of acute portal, mesenteric, splenic vein thrombosis Maureen Kohi
16:50-17:00  Management of subacute/chronic portal, mesenteric, splenic thrombosis Saher Sabri
 17:00-17:10 Trans-splenic and trans-hepatic portal interventions: clinical scenarios and techniques John Kaufman
 17:10-17:20 Debate: TIPS shunt vs BRTO for acute gastric variceal bleeding Charles Ray, Wael Saad
 17:20-17:30 Portal venous interventions: Q and A

 

EVIS DAY 2

MEETING ROOM B

MODERATOR / SPEAKER

07:30-08:15 INDUSTRY BREAKFAST SYMPOSIUM-TBD
08:15-08:30 COFFEE BREAK/EXHIBITION  
08:30-10:00 CASE BASED SESSION (VIDEO PRESENTATIONS): IN-DEPTH Y90  
08:30-08:40 Moderators Laura Findeiss, Riad Salem, Janice Newsome
08:30-08:45 Multiple Y90 to the same lobe Jordan Tasse
08:45-09:00 Large tumor management Murat Cantasdemir
09:00-09:15 Dose selection for multiple infusions Tugsan Balli
09:15-09:30 Tips & tricks in superselective radioembolization Daniel Sze
09:30-09:45 Review of current evidence for Y-90 Laura Findeiss
09:45-10:00 Future directions in Y90 Riad Salem
10:00-10:30 COFFEE BREAK/EXHIBITION
10:30-12:00 GENITO-URINARY INTERVENTIONS
Moderators Jordan Tasse, Ahmed Kamel
10:30-10:45 Thermal ablation: techniques and outcomes Laura Findeiss
10:45-11:00 When to choose cryoablation vs other methods Saim Yilmaz
11:00-11:15 Can IRE manage otherwise non-ablatable renal lesions? Jordan Tasse
11:15-11:30 RCC: update on guidelines Janice Newsome
11:30-11:45 Percutaneous nephrostomy: how to and complication management  Orhan Ozkan
11:45 – 12:00 Percutaneous ureteral stenting: tips and tricks  Brian Funaki
12:00-12:15 COFFEE BREAK/EXHIBITION
12:15-13:15 INDUSTRY LUNCH SYMPOSIUM – TBD  
13:15-13:30 COFFEE BREAK/EXHIBITION   
13:30-14:45 CASE BASED SESSION (VIDEO PRESENTATIONS): CRITICAL LIMB ISCHEMIA
Moderators Cenk Turba, Parag Patel, Mohammad Al Twalah
13:30-13:45 Endovascular antegrade-retrograde access Cenk Turba
13:45-14:00 How far to recanalize? Bulent Arslan
14:00-14:15 What to do with massive calcification? James Benenati
14:15-14:30 Management of procedure related acute critical limb ischemia: thrombectomy/thrombolysis Mohammad Al Twalah
14:30-14:45 Drug elution in PVD: stop or continue?
14:45-15:00 COFFEE BREAK/EXHIBITION
15:00-16:00 MEET THE EXPERTS – ARTERIAL & VENOUS INTERVENTIONS  
Alan Matsumoto, James Benenati, Akhilesh Sista  
Complex arterial case James Benenati
Complex venous case Akhilesh Sista
Complex aortic case
Complex AVM case Alan Matsumoto
16:00-16:15 COFFEE BREAK/EXHIBITION
16:15-17:30 MUSCULOSKELETAL INTERVENTIONS
Moderators Sarah White, Devrim Akinci
16:15-16:30 Bone biopsy: sclerotic lesions and difficult locations Sarah White
16:30 -16:45 Percutaneous management of malignant bone lesions Turkmen Ciftci
16:45-17:00 Percutaneous management of benign bone lesions Devrim Akinci
17:00-17:15 Cementoplasty, vertebroplasty and kyphoplasty: when and how? Eren Erdem
17:15-17:30 Percutaneous osteosynthesis: when and how? Sarah White
WORKSHOP ROOM 1
17:45-18:45 HANDS ON WORKSHOP BY INDUSTRY
IVC filters  
17:45-18:45 WORKSHOP ROOM 2
Liquid embolics (onyx, glue, lipiodol)

 

23 NİSAN 2019

EVIS DAY 3

MEETING ROOM A

09:30-10:30 FREE PAPERS SESSION 2
10:30-10:45 COFFEE BREAK / EXHIBITION
10:45-11:45 FREE PAPERS SESSION 3